You are here: Home / ҮР ДҮН / Боловсролын Төлөвлөгөө

Боловсролын Төлөвлөгөө

Экологийн боловсролыг сайжруулах төлөвлөгөө
Боловсролын Төлөвлөгөө

Москвагийн Их Сургууль

Гүйцэтгэгч: Москвагийн Их Сургууль.

2012 оны эцсийн бүтээгдэхүүн:

Ажил бүрэн дууссан. 2015 он хүртэлх экологийн боловсролыг сургуулийн өмнөх, сургуулийн болон дээд сургуулийн түвшинд сайжруулах үйл ажиллагааны үе шатыг нарийвчлан боловсруулж гаргасан. Ажлын үр дүнг Байгаль нуурын дүүргүүдэд танилцуулж давтан хэрэгжүүлэх зөвлөмж өгсөн.

Эцсийн тайлан (RUS) татаж авах

Document Actions