You are here: Home / ҮР ДҮН / Боловсролын Төлөвлөгөө - Буриад улс

Боловсролын Төлөвлөгөө - Буриад улс

2015 он хүртэлх экологийн боловсролыг ялгаатай түвшинд (сургуулийн өмнөх, сургуулийн болон дээд сургуулийн) олгох үйл ажиллагааны үе шатыг боловсруулсан.
Боловсролын Төлөвлөгөө - Буриад улс

Буриадын Улсын Их Сургууль

Гүйцэтгэгч: Буриадын Улсын Их Сургууль.

2012 оны эцсийн бүтээгдэхүүн:

Ажил бүрэн дууссан. 2015 он хүртэлх экологийн боловсролыг сургуулийн өмнөх, сургуулийн болон дээд сургуулийн түвшинд сайжруулах үйл ажиллгааны үе шатыг нарийвчлан боловсруулж гаргасан.

Боловсруулсан төлөвлөгөөг (RUS) татаж авах

Document Actions