You are here: Home / ҮР ДҮН / Эко-аялал - Янжима

Эко-аялал - Янжима

ОХУ, Буриад улсын Ярикто тосгоны Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янжима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газар нутагт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах

Бүтээгдэхүүн 3.3 "Биологийн олон янз байдал, экосистемиийн менежментийн зориултуудыг аялал жуулчлалын салбарын төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах туршилт"  хүрээнд хийх энэхүү ажлын зорилго нь Янгима дарь эхийн дүр тодрон үзэгдсэн газрыг  (Буриадын Баргуужин дүүргийн Ярикто тосгон, Баргуужингийн дацан) оруулсан маршрутыг багтаасан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулж тусгах. 

Гарсан үр дүн:

  • Нутаг дэвсгэр болон эко-жимийг тохижуулах төлөвлөгөө;
  • Нутаг дэвсгэр болон эко-жимийг тохижуулсан тухай тайлан;
  • ОХУ, Буриад улсын Ярикто тосгоны Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янгима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газар нутагт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө;
  • аялал жуулчлалын төлөвлөгөөний талаар мэдээллэх танилцуулга

Тайлан татах

    Document Actions