You are here: Home / ҮР ДҮН / Сорожийн тохой дах Эко-бааз

Сорожийн тохой дах Эко-бааз

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газар (ОХУ)

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын эко-аялал жуулчлалын нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор «Сорожийн тохой» амралт сувиллын газрыг судлах, дээрх амралт сувиллын газрын үзэл баримтлал болон бага хэмжээний барилга байгууламж болох ажиглалтын өндөрлөг, ариун цэврийн өрөө, аялал жуулчлалын зогсоол,  майхан барих талбай зэргийн зураг төслийг  боловсруулсан. «Сорожийн тохой» амралт сувиллын газрыг тохижуулсан. 2015 онд энэ төсөл үргэлжлэн хэрэгжинэ. Мэдээлэл түгээх зар сурталчилгаа ба жуулчдад зориулсан материал  боловсруулан гаргана.

Тайлан татах

Document Actions