You are here: Home / ҮР ДҮН / Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах

Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах

Буриадын Их Сургууль, Улаан-Үд, ОХУ
  • Орд газрын шүүрлийн усыг хүнд металлаас цэвэрлэж, тэдгээрийн сульфат ба гидрокарбонат сульфат нэгдлийг байгалийн гидрокарбонат–кальцийн нэгдэлтэй дөхөм
    болгож хувиргах зөвлөмжийг боловсруулан гаргасан;
  • Холоднински орд газрын шүүрлийн усыг зайлуулах гидротехникийн барилга байгууламжийн зураг төсөл гаргахад зөвлөмж боловсруулсан.

PDF document icon Татаж авах тайлан 042 - туршилтын төсөл Холоднински уурхай, ОХУ

Document Actions