You are here: Home / ҮР ДҮН / Тонкий арал (Ушканы арлууд) дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газар хүрэх жимийг багтаасан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах, Забайкальски БЦГ, Буриад улс, ОХУ.

Тонкий арал (Ушканы арлууд) дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газар хүрэх жимийг багтаасан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах, Забайкальски БЦГ, Буриад улс, ОХУ.

ТӨБ “Подлеморье ДЦГ"

Үйл ажиллагааны хүрээнд доорх үр дүн гарсан:
• Экологийн мөрийг тандах судалгаа хийх.
• “Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр” экологийн
жимийн үзэл баримтлалын төсөл боловсруулах.
• Ажиглалтын тавцан, асар, явган зам, шат зэргийн хийц
дизайныг боловсруулах.
• Эко-жимийг сайжруулах зураг төслийг бэлтгэн гаргах.
• “Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр” эко-жим ба
Тонкий арал(Ушканы арлууд) дах ажиглалтын тавцанг сайжруулсан.
• Мэдээллийн самбаруудын загвар гаргаж үйлдвэрлэсэн.
• Тонкий арал дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газрыг үзэхээр ирсэн жуулчдад зориулсан төлөвлөгөө боловсруулсан.
• Аялал жуулчлалын тухай мэдээллийн материал боловсруулж хэвлэсэн.
“Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр” эко-жимээр 2013 онд аялал зохиосон. Ажиглалтын тавцан болон жуулчдын төлөвлөгөөг 2014 онд хийж дуусгана.

эхний тайлан татах

Document Actions