You are here: Home / ҮР ДҮН / «Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Шим Мандлын Нөөц Газарт зориулсан иж бүрэн эко-аяллын багц

«Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Шим Мандлын Нөөц Газарт зориулсан иж бүрэн эко-аяллын багц

ТББ "Эко Байгаль- Аялал жуулчлалын Нийгэмлэг"
  • биологийн олон янз байдлыг хадгалж үлдээх асуудлыг тусгасан Эко-аялал жуулчлалын багц бүтээгдэхүүний бүтцийг боловсруулж түүнийг ТХГН-ийн болон Буриад улсын ба Эрхүү мужийн тэргүүлэх зэргийн туроператоруудын удирдлагуудтай тохиролцон батлуулах.
  • Эко-аялал жуулчлалын багцын батлуулсан бүтцэд түшиглэн аялал жуулчлаын иж бүрэн бүтээгдэхүүн гаргах. Танилцуулга, агуулгын хэсэг, аяллын технологи ба санхүүгийн карт, аялал тус бүрийн зураг, видео бичлэг зэргийг агуулсан аялал жуулчлалын цогц бүтээгдэхүүнийг орос ба англи хэлээр гаргах
  • Аялал жуулчлалын хөтөлбөрт үндэслэн ДЦГ-ын аялал жуулчлалын сайтын дизайн ба мэдээллийн агуулгын бүтцийг боловсруулсан.

   PDF document icon явцын тайлан татах - Эко-жуулчлал тур БНУБШМНГ.pdf

   Document Actions