You are here: Home / ҮР ДҮН / БНМТ Концепци

БНМТ Концепци

Байгаль нуурын мэдээллийн төвийн(БНМТ) концепци

Гүйцэтгэгч: Буриад улсын (Улаан-Үүд) байгалийн нөөцийн яамны “Бурприрода” улсын төсөвт байгууллага, Усны нөөц ба ус ашиглалтын хэлтэс Геоэкологийн Хүрээлэн (Монгол улс).

Эцсийн бүтээгдэхүүн:

  • мэдээллийн сангийн мэдээллийн бүтэц ба мэдээллийн эх үүсвэрийн жагсаалт, экологийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах ба ашиглахад зориулсан компьютерийн программ хангамж.
  • Байгаль нуурын мэдээллийн төвийн мэдээллийн үйл ажиллагааны төрөл, ба технологийн бүтэц.
  • Үйл ажиллагааны цар хүрээ ба оролцогчдын чадварын түвшин (байгууллагууд, тэдгээрийн мэдээлэл ба хэрэглэгчид).

Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг байгуулахад оролцож буй байгууллагуудын хооронд хийх гэрээний төсөл боловсруулж бэлэн болгосон. Одоогоор зөвшилцөх үйл явц өрнөж байна.

ОХУ-д зориулсан Байгаль нуурын МТ-ийн концепци (ОРОС) татаж авах

Монгол улсад зориулсан Байгаль нуурын МТ-ийн концепци(ENG) татаж авах

Document Actions