You are here: Home / ҮР ДҮН / Монголын их суруулийн оюутнуудыг шагнав

Монголын их суруулийн оюутнуудыг шагнав

Дэлхийн Усны Өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Байгаль нуурын төсөл 2013 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн телевизийн “АХА” нэвтрүүлгийг дэжмжин санхүүжүүлэв. Энэ хөтөлбөрийн зорилго нь усны салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах ба усны нөөц болон ашиглалт, ус хэмнэх аргуудын талаар мэдээллэх явдал байв. Энэ арга хэмжээг БОНХЯ, Усны Үндэсний Хороо болон Туул Голын Сав Газрын Захиргаанаас зохион байгуулсан болно. ШУТИС, МУИС, ХААДС-ийн 87 оюутан залуус оролцсон. Эхний байрын шагнал нь 2013 оны 7 дугаар сарын 8-12 өдөр Улаан-Үдэ хотод болох “Байгаль нуур- 21 дүгээр зууны дэлхийн усны стратегийн нөөц” олон улсын эрдэм шинжилгээний конференцид оролцох эрхийн бичиг байв.

Document Actions