You are here: Home / ҮР ДҮН / “Хушин ойн жим” эко аялалыг өргөжүүлэх ба Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц Газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй иж бүрэн ургамал судлалын аяллыг нэмэгдүүлэх, Танкой, БНБУ, ОХУ

“Хушин ойн жим” эко аялалыг өргөжүүлэх ба Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц Газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй иж бүрэн ургамал судлалын аяллыг нэмэгдүүлэх, Танкой, БНБУ, ОХУ

FSBI “Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц Газар”

•Дизайн- төв цэвэрлэх байгууламжийг (биологийн аргаар)
Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц
Газрын төв хэсэгт суурилуулах өртгийн төсөв
боловсруулсан.
• Төв цэвэрлэх байгууламжийг (биологийн аргаар) Байгаль
нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц Газрын төв
хэсэгт суурилуулж захиргааны барилга, хүлээн авах төв,
гараж, гадна 00-ийн байр, усанд орох байр, цайны байр,
дэн буудал зэрэг барилгын бохирын холболт хийсэн.
Цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал 70 хүн/өдөр.
• “Хушин ойн жим” эко-аялалыг туршиж үзсэн.
• “Хушин ойн жим” эко-аяллыг аүлээн авах төвөөс эхлэн
өргөжүүлэх концепцийг боловсруулсан.
• “Хушин ойн жим” эко-аялалын эхлэх цэгд 00-ийн байр
суурилуулж, цэвэрлэх төв байгууламжтай холбосон.
• “Хушин ойн жим” эко-аяллыг дахин сэргээж,
өргөжүүлсэн.
• “Хушин ойн жим” эко-аялалд зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй ургамал судлалын иж бүрэн аяллын танилцуулгыг Англи ба Орос хэл дээр бэлтгэн гаргасан.
• Хүээн авах төвд зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй ургамал судлалын иж бүрэн аяллын талаарх мэдээллийн материалын агуулга ба хэвлэн нийтлэх материалыг Англи ба Орос хэл дээр боловсруулан гаргав.

PDF document icon Тайлан-065 - Хушин жим.pdfтатах

Document Actions