You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын эрднэсийн авдар Орос ба Монголд

Байгаль нуурын эрднэсийн авдар Орос ба Монголд

«Грань» Байгаль нуурын мэдээллийн төв (ОХУ)

Бага дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан “Байгаль нуурын эрднэсийн авдар” сургалт-арга зүйн багц материалыг Англи хэлээр боловсруулж гаргах ажлыг НҮБХХ-ийн БонАква “Дусал бүр үнэ цэнтэй” төслийн хүрээнд 2014 онд Байгаль нуурын мэдээллийн төв  «Грань» хийж гүйцэтгэсэн.   Байгаль нуурын төслөөс дэмжиж Монгол багш нарт зориулан Улаанбаатар хотод сургалт зохион байгуулж, оролцогч багш нарт Англи хэлээр 50 багц, Орос хэлээр 10 багц сургалтын материал, түүнчлэн Орос, Монгол хэлээр бичсэн “Хил хязгааргүй Байгаль нуур” баримтат киноны CD зэргийг тараасан. Үүнээс гадна Байгаль нуурын эрэг дээр болсон “Байгаль нуурын эрдэнэсийн авдар” материалын Англи хувилбарын нээлтэд зориулсан “Нуур орчмын нутаг дахь Экологийн боловсрол: Практик арга туршлага ба шинэ технологи” олон улсын мастер-семинар болж өнгөрөв.

Тайлан татах

Document Actions