You are here: Home / ҮР ДҮН / Эрэг орчмыг цэвэрлэх кампанит ажил 2013 онд Монголд

Эрэг орчмыг цэвэрлэх кампанит ажил 2013 онд Монголд

“Соёны Бүс” ТББ

Төслөөс Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг цэвэрлэх ажлыг үргэлжлүүлэн дэмжиж, 2013 онд цэвэрлэгээний ажлыг Соёны Бүс байгаль хамгаалах нөхөрлөлтэй хамтран хэрэгжүүлсэн. 400 гаруй сурагч ба орон нутгийн иргэд оролцуулан “Хог хаягдлыг эргүүлэн ашиглах” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Нутгийн иргэдэд “Хог хаягдлыг хэрхэн эргүүлэн ашиглах вэ” 1000 гаруй товхимол тараан өгсөн. Хатгал сумын Засаг даргын тушаалаар 2013 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийг цэвэрлэгээний кампанит ажлын өдөр болгон зарласан. Сумын иргэд, төр ба ТББ-ууд хамтран Хөвсгөл нуурын эрэг орчмын хатуу хог хаягдлыг цэвэрлэв.

PDF document icon Тайлан - 059 Хөвсгөл нуурын цэвэрлэгээ татаж авах

Document Actions