You are here: Home / ҮР ДҮН / 11. Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх ажиллагаа 2012

11. Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх ажиллагаа 2012

Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэж Хатгал тосгонд усны ариун цэврийн хамгаалалтын бүс байгуулах

Гүйцэтгэгч: Монголын Усны Форум- Ус хэлц; Хатгал тосгоны “Домогт Далай” байгаль орчны ТББ.

Дуусах хугацаа: 2012 оны 9-р сар.

Ажил бүрэн дууссан. Хөвсгөл далайн Хатгал тосгоны эрэг орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг тосгоны захиргаа болон сургуулийн хүүхдүүд хамтран зохион байгуулав.

Нуурын эрэг орчмыг бохирдлоос хамгаалах зорилгоор усны ариун цэврийн бүсийг байгуулсан юм. Арга хэмжээний талаар хэвлэл мэдээллээр өргөн нийтлэгдсэн.

Ажлын тайлан (ENG) татаж авах

Document Actions