You are here: Home / Ажлын байр / VA/2014/B5002/4759

VA/2014/B5002/4759

СҮАТ, эрдмийн зөвлөх бүлгийн гишүүн - Хууль, эдийн засгийн талаарх зөвлөх, Монголд өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл

Төсөл СҮАТ эрдмийн зөвлөх бүлгийн гишүүн -  хууль, эдийн засгийн талаарх монгол зөвлөх  ажилд авна.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБТҮА-ны вэб хуудаснаас харна уу:
https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4759

Document Actions