You are here: Home / Ажлын байр / VA/2014/B5002/4758

VA/2014/B5002/4758

СҮАТ Эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - хууль эрх зүй ба эдийн засгийн зөвлөх - ОХУ өргөдөл авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл

Төсөл СҮАТ Эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - хууль эрх зүй ба эдийн засгийн зөвлөх - ОХУ-д авна

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБТҮА-ны вэб хуудаснаас харна уу:

https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4758

Document Actions