You are here: Home / Ажлын байр / VA/2014/B5002/4757

VA/2014/B5002/4757

СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Нийгэм, улс төрийн талаарх зөвлөх-ОХУ, өргөдөл хүлээн авах хуцгацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл

Төсөл СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Нийгэм, улс төрийн талаарх зөвлөх-ОХУ ажилд авна. дэлгэрэнгүй мэпээллийг НҮБТҮА-ны вэб хуудаснаас харна уу:

https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4757

Document Actions