You are here: Home / Ажлын байр / VA/2014/B5002/4756

VA/2014/B5002/4756

СҮАТ эрдмийн зөвлөлийн гишүүн - улс төр ба нийгмийн талаарх эксперт Монголд - өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл

>Төсөл СҮАТ эрдмийн зөвлөх бүлгийн гишүүн - улс төр ба нийгмийн талаарх зөвлөх Монголд ажилд авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБТҮА-ны вэб хуудаснаас харна уу: https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4756

Document Actions