You are here: Home / Ажлын байр / VA/2013/B5002/3967

VA/2013/B5002/3967

Бохирдлын халуун цэгүүдийн аргачлал боловсруулах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 9-р сарын 20- 27 өдөр

Төсөл бохирдлын халуун цэгүүдийн аргачлал боловсруулах зөвлөх авна. Ажлын зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд:
нийтлэгдсэн болно.

Document Actions