You are here: Home / Ажлын байр / VA/2013/B5002/2006

VA/2013/B5002/2006

малын сэг зэм устгах туршилтын байгууламжийн барилгын дизайн гаргах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 3-р сарын 06 - 13 өдөр

Төсөл малын сэг зэм устгах туршилтын байгууламжийн барилгын дизайн гаргах зөвлөх авна. Ажлын зар мэдээ НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд

https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=411#sthash.0hwL2TXh.dpuf

нйтлэгдсэн болно.

 

Document Actions