You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/463

VA/2012/B5103/463

Забайкальский мужийн Килокийн усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх, ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30 өдөр

Төсөл Забайкальский мужийн Килокийн усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх(ОХУ) авна. Ажлын зарыг НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=463 тавьсан болно.

Document Actions