You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/460

VA/2012/B5103/460

ОХУ, Буриадын Тагна-Сухарын усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль Орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр

Төсөл ОХУ, Буриадын Тагна-Сухарын усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль Орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх авна. Ажлын зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=460 нийтлэгдсэн болно.

Document Actions