You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/457

VA/2012/B5103/457

Сургалтын Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5 дугаар сарын 30.

Төсөл сургалтын зөвлөх ОХУ-д авна. Ажлын зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=45 нийтлэгдсэн болно.

 

Document Actions