You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/411

VA/2012/B5103/411

Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр

Төсөл бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээний зөвлөх авна (ОХУ). Ажлын зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=411

нийтлэгдсэн болно.

Document Actions