You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/402

VA/2012/B5103/402

ХДОДШ-ний талаарх зөвлөх ба шинжлэх ухааны зөвлөх багийн ахлагч, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 5-р сарын 3-наас 27-ны өдөр

Төсөл ХДОДШ-ний талаарх зөвлөх ба шинжлэх ухааны зөвлөх багийн ахлагч авна. Ажлын байрны зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=402 нийтлэгдсэн болно.

Document Actions