You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_GPSO_2013-065 (IWC-78317) “Хушин ойн жим” эко аяллыг өргөжүүлж иж бүрэн ургамал судлах аяллын хөтөлбөрийг Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулан боловсруулах, Танкой, БНБУ, ОХУ"

Тендер RFQ_GPSO_2013-065 (IWC-78317) “Хушин ойн жим” эко аяллыг өргөжүүлж иж бүрэн ургамал судлах аяллын хөтөлбөрийг Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулан боловсруулах, Танкой, БНБУ, ОХУ"

Document Actions