You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_GPSO_2013-062 “Тонкий арал (Ушканы арлууд) дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газрын жимийг оруулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө, ОХУ, Буриад улс", материал хүлээн авах хугацаа:2013 он 7сарын 05 - 25 өдөр

Тендер RFQ_GPSO_2013-062 “Тонкий арал (Ушканы арлууд) дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газрын жимийг оруулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө, ОХУ, Буриад улс", материал хүлээн авах хугацаа:2013 он 7сарын 05 - 25 өдөр

Document Actions