You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_GPSO_2013-0561“Оролцогч талуудад зориулсан дугуй ширээний ярилцлага болон сургалт", материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 6-р сарын 07 - 26 өдөр

Тендер RFQ_GPSO_2013-0561“Оролцогч талуудад зориулсан дугуй ширээний ярилцлага болон сургалт", материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 6-р сарын 07 - 26 өдөр

Экологид ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх: "Байгаль нуур+20 эко аялал жуучлал" олон улсын форумын хүрээнд ОХУ, Буриад, Турка-д ("Байгаль нуурын боомт" аялал жуулчлалын бүс) 2012 оны 6-р сарын 13-ны өдөр “төр, иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллагуудын санаачлага ба түншлэл" дугуй ширээний ярилцлага хийх ба Байгаль нуурын сав газрын байгаль орчны асуудлаарх менежмент болон сурталчилгааг сайжруулах, тэдгээрийг шийдэхэд ногоон эдийн засгийн гүйцэтгэх үүрэг ролийн талаар оролцогч талуудад зориулсан сургалт зохион байгуулна.
Document Actions