You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_GPSO_2013_060 «Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагатай хамтарсан Сэлэнгийн дэд сав газрын төсөл - ОУУНМ-ийн үр ашгийн үнэлгээ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 5-р сарын 24-нөөс - 6-р сарын 12 өдөр

Тендер RFQ_GPSO_2013_060 «Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагатай хамтарсан Сэлэнгийн дэд сав газрын төсөл - ОУУНМ-ийн үр ашгийн үнэлгээ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 5-р сарын 24-нөөс - 6-р сарын 12 өдөр

Document Actions