You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_EMO_2013-054 «"Байгаль нуурын сав газрын андууд" ТББ-уудын сүлжээний концепцийг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, ОХУ», материал хүлээн авах хугаaцаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр

Тендер RFQ_EMO_2013-054 «"Байгаль нуурын сав газрын андууд" ТББ-уудын сүлжээний концепцийг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, ОХУ», материал хүлээн авах хугаaцаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр

Document Actions