You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_EMO_2013-041 «Хаагдсан ... үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр

Тендер RFQ_EMO_2013-041 «Хаагдсан ... үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр

Хаагдсан “Джидински” уул уурхайн үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах.
Document Actions