You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
VA/2014/B5002/4759
СҮАТ, эрдмийн зөвлөх бүлгийн гишүүн - Хууль, эдийн засгийн талаарх зөвлөх, Монголд өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4756
СҮАТ эрдмийн зөвлөлийн гишүүн - улс төр ба нийгмийн талаарх эксперт Монголд - өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
UNEP/IW:LEARN ICT Орон зайн мэдээллийн системийн менежментийн семинар from Feb 08, 2014 06:55 AM to Jan 09, 2015 06:55 AM Manila, Philippines ,
08 February 2014 Manila, Philippines
Оросын Шинжлэх ухааны өдрүүд Улаан-Үдэд: "Хил хязгааргүй Байгаль нуур" HD баримтат киноны нээлт
Байгаль нуурын мэдээлийн төвийн зөвөлгөөн Workshop from Feb 05, 2014 03:40 PM to Jan 09, 2015 03:40 PM Ulan-Ude, Russia ,
05 February 2014 Ulan-Ude, Russia
"Хил Хязгааргүй Байгаль Нуур" баримтат кино
Атлас культуры төсөл
Эрэг орчмыг цэвэрлэх кампанит ажил 2013 онд Монголд
“Соёны Бүс” ТББ
Эрэг орчмыг цэвэрлэх кампанит ажил 2013 онд ОХУ-д
“Байгаль нуурыг хамгаалах” төсөл
Байгаль Нуурын Сав Газрын Экологийн Атлас
Газар Зүйн Хүрээлэн , ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбар, Эрхүү, ОХУ Газар Зүйн Хүрээлэн, МУ-ын ШУА, Улаанбаатар, Монгол
Байгаль Нуурын Мэдээллийн Төв (БНМТ)
Байгаль Нуурын Байгалийн Менежментийн Хүрээлэн, ОХУ Орхон голын сав газрын зөвлөл, ТББ, Монгол улс
"Аялал жуулчлалын салбарын тэргүүний мэргэжилтэн"шагнал
Монголын их суруулийн оюутнуудыг шагнав
Европарк нэгдмэл дэмжлэг
Тонкий арал (Ушканы арлууд) дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газар хүрэх жимийг багтаасан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах, Забайкальски БЦГ, Буриад улс, ОХУ.
ТӨБ “Подлеморье ДЦГ"
Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
Гүйцэтгэгч: Эрхүүгийн Техникийн Улсын Их Сургууль
Байгаль нуурын сав газрын усны бохирдлын зөөгдөл ба усны балансын загварчлалыг хийх
Москвагийн Их сургуулийн Газарзүйн факультет, ОХУ
“Удаан задардаг органик бохирдуулагч, хорт бодисын талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт семинар (Монгол)
Баяржаргал Мөнхөө
УЗОБ -ийн талаарх гарын авлага ба сургалт
Удаан задардаг органик бохирдуулагч(УЗОБ), хорт бодисын(УЗХБ) талаарх оролцогч талуудын мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх сургалт семинар
Гол оролцогчдод зориулсан семинар ’’Байгаль нуурын сав газарт тулгарч буй асуудлыг шийдэх менежментийг сайжруулах, ногоон эдийн засгийн үүрэг роль”
ШУА-ийн Сибирийн салбарын Байгалийн Нөөцийн Менежментийн Хүрээлэн, Улаан-Үд, ОХУ
Сургалтын үнэлгээ (ОХУ)
Данилова З.A., ОХУ
Document Actions