You are here: Home / Галерей / Видео / “Хил Хязгааргүй Байгаль Нуур” баримтат кино

“Хил Хязгааргүй Байгаль Нуур” баримтат кино

IWC7 баримтат кино наадамд зориулсан хувилбар

GEF IW7 баримтат кино наадамд зориулсан “Хил Хязгааргүй Байгаль Нуур” баримтат кино бэлэн болов.

Шинжлэх ухаан- танин мэдэхүйн энэхүү кино зөвхөн Байгаль нуурын тухай бус, түүнийг цэвэр цэнгэг усаар хангагч үндсэн голуудыг ч мөн адил танилцуулна. Эдгээр голуудын адаг хэсэгт архитектур ба байгалийн давтагдашгүй хөшөө дурсгалууд байршдаг. Байгаль нуурын ус хуримтлуулах сангийн нэг чухал хил дамнасан бүрэлдэхүүн хэсэг бол үзэсгэлэнт Хөвсгөл нуураас эх авч Монгол оронд бүрэлдэн бий болдог Сэлэнгэ мөрөн юм. Сэлэнгэ мөрөн Орос ба Монгол орны газар нутгаар урсдаг, иймээс Байгаль нуурыг хамгаалах асуудал – хөрш хоёр орны нягт уялдаа холбоотой хамтын ажиллагааны нэг чухал судлагдахуун юм. “Хил Хязгааргүй Байгаль Нуур” кино дэлхийн энэхүү гайхалтай хэсгийн дүр зургийг бүрэн харуулж, байгаль, экологийн ба нийгэм-соёлын гайхамшигт үзэгдэл гэдэг утгаар нь Байгаль нуурыг хадгалан үлдээх чухал асуудалд анхаарал хандуулсан юм.

 

http://www.youtube.com/watch?v=oxtzDHy6Fb8

Бүтээл: Atlas Media Movie Studio - www.atlas-culture.ru

Document Actions