You are here: Home / Галерей / Видео / Хил хязгааргүй Байгаль нуур - Монгол орноор

Хил хязгааргүй Байгаль нуур - Монгол орноор

Бид "Хил хязгааргүй Байгаль нуур" баримтат кино хийхээр Монгол орноор хэрхэн аялсан. 4000 км зам туулав.

http://www.youtube.com/watch?v=Rfps_HkNad4

Document Actions