You are here: Home / Мэдээ / Шинэ тендерийн зар мэдээ

Шинэ тендерийн зар мэдээ

Эрхэм хүндэт хамтрагч түншүүд ээ!

Та бүхэнд шинээр зарлагдаж буй хоёр тендерийн талаар зар мэдээ хүргэж байна:

1)  RFQ_EMO_2012-029

“Монголд зориулсан Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн концепци” өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 17-ноос 27-ны өдөр

http://baikal.iwlearn.org/tenders/rfq_emo_2012-029/view

2) RFQ_EMO_2012-030

“Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх, Хатгал тосгонд усны эрүүл ахуйн бүс байгуулах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 17-ноос 27-ны өдөр

http://baikal.iwlearn.org/tenders/rfq_emo_2012-030/view

Энэхүү тендерүүдийн талаарх мэдээлэл манай төслийн  болон НҮБ-ын ТҮА-ны вэб хуудсанд нийтлэгдсэн болно.

http://www.unops.org/

Document Actions