You are here: Home / Мэдээ / Шинэ Тендерийн Зар Мэдээ

Шинэ Тендерийн Зар Мэдээ

Шинэ Тендерийн Зар Мэдээ

Хүндэт Хамтрагчид аа!
Та бүхэнд шинээр зарлаж буй тенедерийн талаар мэдээлэл хүргэж буйг хүлээн авна уу:

« Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмыг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх кампанит ажил», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 3-р сарын 20-30 өдөр хүртэл

http://baikal.iwlearn.org/mn/tenders-1/RFQ_EMO_2013-035%2020-Mar-2013%20Shoreline%20cleanup%20of%20Baikal-%20Selenga%20-Russia.pdf/view?set_language=mn

Document Actions