You are here: Home / Мэдээ / Шинэ тендерийн зар мэдээ

Шинэ тендерийн зар мэдээ

RFQ_EMO_2012-033 “Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Баргуужин дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 21-нээс 10-р сарын 01-ний өдөр.

Эрхэм хүндэт хамтрагч түншүүд ээ!

Та бүхэнд шинээр зарлагдаж буй тендерийн зар мэдээ хүргэж байна:

1) RFQ_EMO_2012-033

“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Баргуужин дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 21-нээс 10-р сарын 01-ний өдөр

http://baikal.iwlearn.org/tenders/rfq_emo_2012-034/view .

Энэхүү тендерийн талаарх мэдээлэл манай төслийн  болон НҮБ-ын ТҮА-ны вэб хуудсанд нийтлэгдсэн болно.

http://www.unops.org/

Энэхүү тендерт оролцох сонирхолтой байгууллагууд  RFQ(үнийн санал) pdf-файлаар өгөх ёстой. RFQ pdf-файл нь ажлын нөхцөл, техникийн онцлог байдал түүнчлэн санхүүгийн тооцооны тодотгол зэрэг хавсралтууд болон байгуулагын энэ салбарын ажлын туршлагын талаарх мэдээллийг агуулсан байна.(Хавсралт 2, 3)

Document Actions