You are here: Home / Мэдээ / Эхлэлийн зөвөлгөөний тайлан

Эхлэлийн зөвөлгөөний тайлан

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс эхлэлийн зөвөлгөөний тайлан болон 2012 оны ажлын төлөвлөгөөг шинэчлэн бэлтгэв. Дээрх хоёр баримт бичигтэй төслийн вэб хуудсанд орж танилцах боломжтой.

Document Actions