You are here: Home / Gallery / Video / In Full HD (Mongolian): Documentary "Baikal without boundaries"

In Full HD (Mongolian): Documentary "Baikal without boundaries"

Энэхүү киног бид гариг дэлхийн гайхамшигтай усан объект - Байгаль нуурт зориулсан юм. Байгаль нуурын сав газар хоёр улсад харъяалагддаг. Байгаль нуур хэрхэн бүрэлдэн тогтсон хийгээд , түүний сав газар гэж чухам юу болохыг харуулах нь бидний зорилго. Энэ гайхамшигт нуур дэлхий дээрх хамгийн цэвэр тунгалаг усыг ямар хязгаар нутгаас хураан авдаг юм бол? Ямар учраас Евро-Азийн төв цэгт цэнгэг усны жинхэнэ нөөц болсон далай бүрэлдэн тогтсон юм бол? (Full HD, 39 min)

 

Монгол - http://youtu.be/M1ifEFSKd8s

For download : http://yadi.sk/d/W2SutZLMJcb3G - 2,7 Gb

Production: Atlas Media Movie Studio - www.atlas-culture.ru
Document Actions